кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ IV Міжнародної науково-практичної конференції БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Тези доповідей ХLVІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2022 рік

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ Всеукраїнської молодіжної науково-практичної інтернет-конференції НАУКА І МОЛОДЬ У ХХІ СТОРІЧЧІ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2022 року ч1.

Тези доповідей 2022 року ч1.

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2021 року ч1.

Тези доповідей 2021 року ч1.

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2020 року

Монографія "Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій", червень 2021 р.

Збірник матеріалів конференції від 22 листопада 2018 року

Збірник матеріалів конференції від 21-22 травня 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2017 року

Студентська конференція 2018 р.

Студентська конференція 2019 р.

 

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

            

Бухгалтерський облік має давню історію і традиції. Перші об'єднання бухгалтерів створили Герб, який надзвичайно всебічно і повно характеризує бухгалтерську професію.

У центрі Герба зображена крива Бернулі, яка свідчить, що бухгалтерський облік виникнувши не зникає, а розвивається і буде розвиватися. Сонце символізує, що бухгалтерський облік як наука і як практика висвітлює життєдіяльність господарюючих суб'єктів з усіх сторін і подає інформацію для задоволення потреб різних користувачів. Терези, зображені на Гербі підтверджують той факт, що все в господарсько-фінансовому житті взаємопов'язано, але знаходиться в рівновазі. Надзвичайно глибокими є слова на Гербі бухгалтерів: наука, довіра, незалежність. Тобто, бухгалтерський облік є наукою, яка постійно розвивається і вдосконалюється; підприємці довіряють своє майно і капітал професіоналам-бухгалтерам при веденні обліку; незалежність полягає в тому, що бухгалтери висловлюють свою думку щодо фактів господарської діяльності, не залежать при цьому від власників, але дотримуються вимог законодавства у кожній країні.

            

Розвиток кафедри відбувається у відповідності до сучасної політики і стратегії держави, які спрямовані на подальше удосконалення національної системи вищої освіти, адаптацію її до соціально-орієнтованої економіки, інтеграцію у європейське і світове товариство, що знайшли відображення у Стратегії розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 роки.