кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

 
Загальна інформація
Новини кафедри
Склад кафедри
Історія кафедри
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
Источники для иностранных студентов/Sources for foreign students
Наукова робота студентів
НДР
CIPA
Інформація для студентів
Наші випускники
Контакти
Бухгалтерські курси

Освітня програма

          

Освітня програма ОБЛІК І АУДИТ

Спеціальність «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ», ІV рівень акредитації

Основні ДИСЦИПЛІНИ фахової підготовки:

 • бухгалтерський облік (загальна теорія)
 • фінансовий облік
 • аудит
 • аналіз господарської діяльності
 • звітність підприємства
 • облік в банках
 • облік у бюджетних установах
 • облік і звітність в оподаткуванні
 • управлінський облік
 • інформаційні системи і технології обліку та аудиті
 • облік зовнішньоекономічної діяльності
 • облік в сфері торговельного бізнесу
 • облік у зарубіжних країнах
 • фінансово-господарський контроль

Підготовка фахівців здійснюється за ступенями:

 • бакалавр
 • магістр

Навчання ґрунтується на використанні електронних інформаційних технологій. Студенти отримують практичні навички роботи з пакетами прикладних програм: MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint), MathCAD, Ліга-Закон; сучасними версіями професійного програмного забезпечення: 1С:Підприємство, ПАРУС-Підприємство, БЕСТ-ЗВІТ+, MeDoc; системами комп’ютерного тестування, навчальними матеріалами, створеними на платформі Moodle. Кожен студент має можливість працювати в глобальній мережі Інтернет.

Студенти мають можливість проходження стажування за кордоном:

 • Туреччина (мережа готелів Papillon Hotels, Gloria Hotels & Resorts, готелі Spice Hotel & SPA, Calista Luxury Resort, Kaya Palazzo Resort, Cornelia DeLuxe Resort);
 • Греція (готелі Kyllini Beach Resort, Porto Carras, Louis Zante Beach, Fodele Beach Hotel Blue Marine Resort & SPA);
 • Літня програма стажування Work & Travel USA;
 • Німеччина (програми ZAV, ZAV2).

Стажування проходить в департаментах: “Food and beverage”, “Service”, Housekeeping”, “Seller” “Courier”

Навчаючись за спеціальністю «Облік і оподаткування», Ви відкриєте для себе таємниці формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємством, оволодієте мистецтвом бухгалтера і аудитора. Це надасть Вам унікальну можливість отримати сучасну освіту, що поєднує багатогранні знання бухгалтера і економіста, аналітика і аудитора, менеджера і наукового працівника.

Отримавши диплом за спеціальністю «Облік і оподаткування», Ви станете справжнім професіоналом у всіх сферах бізнесу:

 • торговельному
 • готельному та ресторанному
 • туристичному
 • промисловому
 • будівельному
 • банківських установах
 • кредитних спілках
 • бюджетних установах
 • страхових компаніях

Випускники мають 100-% працевлаштування та можуть працювати на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, у контрольно-ревізійних службах, аудиторських фірмах, в науково-дослідних і вищих навчальних закладах на посадах: головного бухгалтера, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, бухгалтера-експерта, аудитора, фінансиста, економіста, наукового співробітника, викладача обліково-аналітичних дисциплін в технікумах, коледжах, інститутах, університетах тощо.