кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

Збірник матеріалів конференції від 22 листопада 2018 року

Збірник матеріалів конференції від 21-22 травня 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2017 року

Студентська конференція 2018 р.

Студентська конференція 2019 р.

Монографія «Управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку»

          

Анкетування стейкґолдерів

Шановні  першокурсники, запрошуємо пройти опитування щодо причин вступу в ПУЕТ на спеціальність  «Облік і оподаткування» та Ваших очікувань

20 серпня 2020 року завершилося громадське обговорення освітньо-професійної програми «Облік і аудит» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Дякуємо усім хто долучився до обговорення. Висловлюємо велику подяку рецензентам – Гетьман В.А. та Задьор Л.О. Усі ваші пропозиції будуть розглянуті та враховані.

Гарант – Є. КАРПЕНКО

20 серпня 2020 року завершилося громадське обговорення освітньо-професійної програми «Облік і аудит» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Дякуємо усім хто долучився до обговорення. Висловлюємо велику подяку рецензентам – Клименко В.І. та Задьор Л.О. Усі ваші пропозиції будуть розглянуті та враховані.

Гарант – О. КАРПЕНКО

20 серпня 2020 року завершилося громадське обговорення освітньо-професійної програми «Публічні закупівлі» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Дякуємо усім хто долучився до обговорення. Висловлюємо велику подяку рецензентам – Клименко В.І. та Дмитренко О.А. Усі ваші пропозиції будуть розглянуті та враховані.

Гарант – О. МАНЖУРА

Увага!
студентам, випускникам, викладачам, роботодавцям
долучайтеся до обговорення освітніх програм

Спеціальність 071 Облік і оподаткування освітня програма «Облік і оподаткування»

Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти – молодший бакалавр

Гарант Любимов М.О.

Освітньо-професійна програма

Спеціальність 071 Облік і оподаткування освітня програма «Облік і аудит»

Перший (бакалаврській) рівень вищої освіти – бакалавр

Гарант Карпенко Є.А.

Освітньо-професійна програма

Другий (магістерський) рівень – магістр

Гарант Кулик В.А.

Освітньо-професійна програма

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
освітня програма «Публічні закупівлі»

Другий (магістерський) рівень – магістр

Гарант Манжура О.В.

Освітньо-професійна програма