кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

Збірник матеріалів конференції від 22 листопада 2018 року

Збірник матеріалів конференції від 21-22 травня 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2018 року

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ 2017 року

Студентська конференція 2018 р.

Студентська конференція 2019 р.

Монографія «Управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку»

Навчально-методичне забезпечення для навчальних дисциплін, які читаються викладачами кафедри у 2020 / 2021 навчальному році

          

Спеціальність 071
"Облік і оподаткування"

Початковий (короткий) цикл вищої освіти (молодший бакалавр)

Облік за видами економічної діяльності (державний сектор)

Основи бухгалтерського обліку

Тренінг: Нормативно-правове забезпечення та бухгалтерський облік у бізнесі

Університетська освіта

Фінансовий облік (базовий рівень)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Автоматизація складання звітності

Аналіз господарської діяльності

Аудит

Звітність підприємства

Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті

Облік за видами економічної діяльності

Облік за видами економічної діяльності (державний сектор)

Облік і звітність в оподаткуванні

Облік і звітність в оподаткуванні (поглиблений рівень)

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

Облік у банках

Основи бухгалтерського обліку

Публічні закупівлі

Тренінг: Нормативно-правове забезпечення та бухгалтерський облік у бізнесі

Тренінг 2. Галузеві особливості фінансового обліку

Університетська освіта

Управлінський облік

Фінансовий облік (базовий рівень)

Фінансовий облік (поглиблений рівень)

Фінансово-господарський контроль

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Консолідація фінансової звітності

Облікова політика підприємства

Організація бухгалтерського обліку

Організація і методика аудиту

Основи наукових досліджень в обліку, аналізі та аудиті

Принципи бухгалтерського обліку (англійською мовою викладання)

Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті

Фінансовий аналіз

          

Спеціальність 076
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
Освітня програма "Публічні закупівлі"

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Аудит

Бухгалтерський облік в прикладних програмних продуктах

Електронний документообіг

Електронні закупівлі

Європейські практики публічних закупівель

Процедури закупівель (ProZorro)

Публічні закупівлі та тендери за галузями діяльності

Управління публічними закупівлями

Управління ризиками в публічних закупівлях

          

Дисципліни, які читаються кафедрою для інших спеціальностей

Бухгалтерський облік (англійською мовою викладання)

Облік, аудит і оподаткування

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами (англійською мовою викладання)

Облік витрат (англійською мовою викладання)

Управлінський облік

Управлінський облік (англійською мовою викладання)

          

Архів