кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

 
Загальна інформація
Новини кафедри
Склад кафедри
Історія кафедри
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
Источники для иностранных студентов/Sources for foreign students
Наукова робота студентів
НДР
CIPA
Інформація для студентів
Наші випускники
Контакти
Бухгалтерські курси

Склад кафедри

          

Ветерани праці нашої кафедри

          

Карпенко Ольга Василівна
кандидат економічних наук, професор

Завідувач кафедри

Працює на кафедрі з 1978 р.

Керівник напряму наукових досліджень „Проблеми розвитку управлінського обліку в Україні

Має  понад 200 наукових і методичних видань

Коло наукових інтересів:

 • проблеми удосконалення управлінського обліку
 • методика викладання у вищій школі
 • проблеми забезпечення якості освітньої діяльності
 • інтернаціоналізація освітньої діяльності

Верига Юстина Андріївна
кандидат економічних наук, професор, доктор філософії

Заслужений працівник освіти України (2010 р.)

Член-кореспондент академії економічних наук України зі спеціальності „Облік та аудит” (2011 р.)

Нагороджена Відзнакою Президента України - Медаллю "70 років визволення України від фашистських загарбників" (2014 р.)

Нагороджена Почесною Відзнакою "За вагомий внесок у розвиток університету" (2016 р.)

Працює на кафедрі з 1971 р.

Керівник напряму наукових досліджень „Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в галузях діяльності споживчої кооперації

Відповідальна за процес моніторингу якості освітніх послуг

Має понад 420 наукових і методичних праць

Коло наукових інтересів:

 • проблеми організації і методології бухгалтерського обліку, звітності, аналізу і аудиту в умовах глобальних економічних змін

Ночовна Юлія Олександрівна 
кандидат економічних наук, доцент

Працює в ПУЕТ з 1995 р.

Керівник Клубу “Бухгалтер”

Відповідальна за процес управління студентами

Має понад 140 наукових і методичних видань

Коло наукових інтересів:

 • розвиток управлінського обліку в Україні
 • проблеми формування облікової політики підприємства
 • удосконалення обліко-аналітичного забезпечення управління бізнесом

Вороніна Вікторія Леонідівна
кандидат економічних наук, доцент

Працює на кафедрі з 1996 р.

Має понад 100 наукових і методичних видань

Коло наукових інтересів:

 • проблеми організації і методології бухгалтерського обліку в Україні
 • обліково-аналітичне забезпечення управління прибутком підприємств

Деньга Світлана Миколаївна
кандидат економічних наук, доцент

Працює в ПУЕТ з 1997 р.

Має понад 150 наукових і методичних видань

Коло наукових інтересів:

 • інформаційно-аналітичне забезпечення управління ефективністю вкладення капіталу в підприємницьку діяльність
 • розвиток інформаційних систем і технологій обліку, аналізу та аудиту
 • трансдисциплінарні наукові дослідження
 • інструменти фінансового ринку

Прохар Наталія Вікторівна 
кандидат економічних наук, доцент

Працює на кафедрі з 2001 р.

Керівник методичної секції кафедри

Має понад 70 наукових і методичних видань

Коло наукових інтересів:

 • проблеми теорії та практики фінансового обліку
 • оптимізація оподаткування суб’єктів господарювання

Соболь Ганна Олегівна
кандидат економічних наук, доцент

Внутрішній аудитор якості ISO, сертифікований бухгалтер-практик САР

Працює на кафедрі з 2003 року.

Має понад 60 наукових і методичних видань

Коло наукових інтересів:

 • організація та методологія фінансового контролю, управлінського обліку й внутрішнього контролю суб’єктів господарювання

Кулик Вікторія Анатоліївна 
доктор економічних наук, доцент

Працює на кафедрі з 2004 р.

Має  понад 100 наукових і методичних видань

Коло наукових інтересів:

 • бухгалтерський облік в електронному бізнесі
 • організація обліку та облікова політика підприємства
 • проблеми підготовки фахівців з бухгалтерського обліку

Карпенко Євгенія Анатоліївна
кандидат економічних наук, доцент
заступник завідувачки кафедри

Працює на кафедрі з 2007 р.

Відповідальна за навчально-організаційний процес кафедри

Має  понад 60 наукових і  методичних видань

Коло наукових інтересів:

 • проблеми організації та методики  фінансового обліку в Україні
 • проблеми організації та методики аудиту в Україні
 • процесно-орієнтоване управління
 • особливості обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва

Самбурська Наталія Іванівна
кандидат економічних наук, доцент

Працює  на кафедрі з 2012 р.

Має  понад 50 наукових і  методичних видань

Коло наукових інтересів:

 • облікове забезпечення управління основними засобами: проблеми і напрями удосконалення
 • нетрадиційні методи моделювання в управлінні основними засобами
 • амортизація основних засобів і її вплив на інвестиційний розвиток підприємства

Мілька Алла Іванівна 
кандидат економічних наук, старший викладач

Працює на кафедрі з 1999 р.

Має понад 90 наукових і методичних видань

Коло наукових інтересів:

 • ефективність соціально-економічної діяльності організацій та підприємств споживчої кооперації
 • проблеми організації та методики обліку в бюджетних установах

Радевич Тетяна Володимирівна
асистент

Працює на кафедрі з 2014 р.

Має понад 10 наукових і методичних видань

Коло наукових інтересів:

 • шляхи удосконалення фінансового обліку в Україні

Кулявець Наталія Олександрівна
старший лаборант, асистент

Працює на кафедрі з 2007 р.

Має  понад 40 наукових і методичних видань

Коло наукових інтересів:

 • обліково-аналітичне забезпечення управління оборотними активами
 • шляхи модернізації обліку в бюджетних установах

          

Ветерани праці нашої кафедри

Подольська Валентина Олексіївна

доцент 

Освіта: вища, закінчила Львівський торгово - економічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік».

Досвід практичної та наукової роботи: Загальний трудовий стаж – 43 роки, педагогічний стаж – 39 років. З 29 вересня 1977 р. працювала в ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі» на посадах: старший лаборант, асистент, старший викладач, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту.1969 – 1973 рр. – навчання в Львівському торгово – економічному інституті за спеціальністю «Бухгалтерський облік»

1973 – 1976 рр. – замісник головного бухгалтера Кормянського райпо Гомельської області, Білорусія.

Вересень 1977 р.– квітень1978 р. – старший лаборант кафедри бухгалтерського обліку Полтавського кооперативного інституту.

1978 – 1989 рр. – асистент кафедри бухгалтерського обліку Полтавського кооперативного інституту.

1989 - 1994 рр. – старший викладач кафедри бухгалтерського обліку Полтавського кооперативного інституту.

1994 – 2017 рр. – доцент кафедри  бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі».

2007 р . – присвоєно вчене звання доцента.

Наукові інтереси: Проблеми теорії і практики фінансового аналізу в Україні в умовах євроінтеграції, проблеми теорії і практики стратегічного аналізу в умовах глобальних економічних змін, аналіз та оцінка фінансового стану суб’єктів господарювання

Кількість публікацій: понад 200 наукових і методичних видань, серед яких один підручник (у співавторстві) і один навчальний посібник (у співавторстві) з грифом Міністерства освіти і науки України Молоді і спорту України, співавтор  колективних монографій, автор близько 90 наукових статей, опублікованих у фахових виданнях, і тез доповідей на наукових та науково-методичних конференціях, більше 80 навчально-методичних праць. Є розробником нових навчальних дисциплін, серед яких «Аналіз господарської діяльності», «Фінансовий аналіз», «Стратегічний аналіз» для спеціальності «Облік і аудит» та їх повного методичного забезпечення, дистанційних курсів з навчальних дисциплін «Аналіз господарської діяльності», «Фінансовий аналіз».

Дисципліни, які викладала: «Аналіз господарської діяльності», «Фінансовий аналіз», «Стратегічний аналіз», «Університетська освіта».

Публікації: має понад 200 науково-методичних праць, серед яких 1 підручник та 1 навчальний посібник з грифом МОН України (у співавторстві), колективні монографії, методичні розробки, тексти лекцій, навчальні комплекси дисциплін,  статті у всеукраїнських фахових наукових та практичних виданнях, таких як журнал «Бухгалтерський облік та аудит», газета «Все про бухгалтерський облік», «Вісті. Діловий випуск». Дипломні роботи, наукові роботи студентів спеціальності «Облік і аудит», виконані під керівництвом викладача, є неодноразовими переможцями на Всеукраїнських конкурсах на кращу дипломну, наукову роботу. Студенти спеціальності «Облік і аудит» під керівництвом викладача неодноразово здобували стипендії у стипендіальній програмі «Завтра. ua».

vaya1925@ukr.net

Пшенична Антоніна Жанівна

Освіта: Вища, закінчила Полтавський кооперативний інститут у 1976 р. за спеціальністю „Бухгалтерський облік" кваліфікація „економіст".

Досвід практичної та наукової роботи:

1976-1978 рр. – старший бухгалтер Дальнєрєченського районного споживчого товариства, Приморський Край;

1980-1982 рр. – старший контролер Торговельно - побутового підприємства №2 ЦГВ, Польська Народна Республіка

З 1984 – 1992 рр. - працювала в системі Луганської облспоживспілки на посадах: заступника головного бухгалтера, головного бухгалтера Біловодської РСС, головного бухгалтера Сватівського Райкоопзаготпрому.

З 1992 до 2017 року працювала в ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на посадах: старший викладач, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту.

Наукові інтереси: проблеми застосування міжнародних стандартів аудиту в Україні, удосконалення бухгалтерського обліку і звітності в сучасних умовах, розвиток фінансово-господарського контролю

Кількість публікацій: загалом більше 110 публікацій, з них 1 підручник (у співавторстві), 6 навчальних посібників з грифом МОН України (з них 2 одноосібних), 50 наукових статей у фахових виданнях, тези доповідей на наукових конференціях.

Дисципліни, які викладала:  Організація бухгалтерського обліку, Фінансовий облік, Бухгалтерський облік, Облік ліквідації та реорганізації підприємства, Аудит, Аудит у зарубіжних країнах, Облік і аудит.

pshenischnaag@gmail.com

Савченко Олексій Федосійович

доктор економічних наук, професор

Член-кореспондент Академії екологічних наук України

Відмінник освіти

Кількість публікацій: має понад 250 наукових і методичних видань

Наукові інтереси: проблеми недосконалої ринкової системи при вирішенні екологічних проблем; основні економічні проблеми підприємства і можливі шляхи їх вирішення

savchenko_af@mail.ru

Зима Галина Іванівна

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат економічних наук, доцент

Освіта: Вища, закінчила Львівський торгово - економічний інститут у 1965 р. за спеціальністю „Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності" кваліфікація „бухгалтер - економіст".

Досвід практичної та наукової роботи:

1959-1960 рр. – учень і рахівник чайної Тетіївського споживчого товариства;

1963-1974 рр. – економіст і бухгалтер Львівської ОТБ „Укропттехстильторг”.

З 1975 до 2016 року працювала в Полтавському університеті споживчої кооперації України на посадах: старший лаборант, асистент, старший викладач, доцент і професор  кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету споживчої кооперації України.

1992-2009 – головний бухгалтер ПП „Конінфком”. Приймала участь в консультаціях і обробці інформації при реформуванні власності в Україні.

Науковий керівник дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Самбурської Н. І. на тему „Облік і аналіз основних засобів на підприємствах водопостачання і водовідведення” (рік захисту – 2013).

Тема дисертації: Облік і аналіз витрат на виробництво і ремонт плодоовочевої тари в заготівельних організаціях споживчої кооперації (рік захисту – 1988).

Наукові інтереси: проблеми теорії бухгалтерського обліку та особливості обліку і аналізу в галузях народного господарства.

Кількість публікацій: загалом більше 150 публікацій, з них 4 навчальні посібники, 60 наукових статей у фахових виданнях, тези доповідей на наукових конференціях.

Дисципліни, які викладала: Теорія бухгалтерського обліку, Організація бухгалтерського обліку, Фінансовий облік, Аналіз фінансово-господарської діяльності, Автоматизація бухгалтерського обліку, Бухгалтерський облік, Бухгалтерський облік у  торгівлі, Бухгалтерський облік і фінансування харчових підприємств, Бухгалтерський облік і фінансування підприємств ресторанного господарства, Університетська освіта.

g_zima@mail.ru

Фірсова Надія Василівна

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат економічних наук, доцент

Освіта: Вища, закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік» у 1981 році.

Досвід практичної та наукової роботи:

Після інституту була розподілена на посаду заступника головного бухгалтера Октябрського робкоопу Карлівської райспоживспілки Полтавської області і, в серпні 1981 року, переведена на посаду головного бухгалтера Новосанжарської райспоживспілки Полтавської облспоживспілки. В червні 1997 року була призначена на посаду головного бухгалтера Полтавської облспоживспілки, а з січня 2004 року на з’їзді споживчої кооперації Полтавської області була обрана заступником голови правління Полтавської облспоживспілки з фінансів.

Із 2013 р. – консультант із податків та зборів Полтавської облспоживспілки, а також співпрацює з брокерською страховою компанією «Star life».

З вересня 2004 року працювала на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту на посаді доцента та одночасно завідувала філією кафедри бухгалтерського обліку і аудиту на виробництві, яка функціонувала при Полтавській облспоживспілці.

Багато випускників досі керуються словами Надії Василівни: «Наука без практики сліпа, а практика без науки – німа».

За вагомі досягнення в професійній діяльності, особистий внесок у розбудову й зміцнення споживчої кооперації області та України нагороджена: Почесною грамотою Полтавської обласної ради, Подякою та Почесною грамотою, почесною трудовою відзнакою «Знак пошани» Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки), грамотами правління обласної спілки споживчих товариств та обласного комітету профспілки працівників споживчої кооперації.

Тема дисертації: Облік і контроль торговельних витрат підприємств споживчої кооперації (на прикладі роздрібних торговельних підприємств).

Наукові інтереси: проблеми удосконалення обліку та оподаткування в споживчій кооперації.

Кількість публікацій: понад 60 науково-методичних праць, серед яких: навчальні посібники з грифом МОН України, колективна монографія, методичні розробки, опорні конспекти лекцій, програми практик, статті у всеукраїнських фахових та зарубіжних наукових та практичних виданнях та інші наукові та методичні видання.

Дисципліни, які викладала: Бухгалтерський облік, здійснювала керівництво курсовими, дипломними та магістерськими роботами

Губачова Ольга Марківна
кандидат економічних наук, доцент

Освіта: вища,закінчилаПолтавський кооперативний інститут у 1975 році за фахом «Бухгалтерський облік», кваліфікація «економіст».

Досвід роботи: З 2006 року – професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Полтавського університету споживчої кооперації України
2001 - 2006 рр. - завідуюча кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту Полтавського університету споживчої кооперації України
1991 – 2001 рр. - доцент Полтавського кооперативного інституту
1981 - 1991 рр. - старший викладач Полтавського кооперативного інституту
1977 - 1981 рр. - аспірантка Московського кооперативного інституту
1975 - 1977 рр. - асистент Полтавського кооперативного інституту
Досвід практичної роботи - на Полтавському заводі штучних алмазів і алмазного інструменту, у книгарні, а також у бухгалтерії споживчого товариства.

Тема дисертації: Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості робіт у будівельних організаціях споживчої кооперації.

Наукові інтереси: Формуванню наукових інтересів сприяли Львівська та Московська наукові школи (розпочала навчання в аспірантурі при Львівському торговельно-економічному інституті, закінчила аспірантуру і захистила кандидатську дисертацію при Московському кооперативному інституті).

У 1992 - 1995 рр. проходила навчання під егідою фонду Know Haw при Вищій школі підприємництва КНЕУ, Двічі проходила стажування у провідних компаніях та університетах Великої Британії, організовувала і проводила міжнародні науково-практичні конференції і семінари у м. Полтаві.

Брала участь у здійсненні проекту Світового банку «Розробка та здійснення освітньої програми по впровадженню Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для бухгалтерів відкритих акціонерних товариств та інших підприємств-учасників фондового ринку».

Нині - керівник кафедральної наукової теми «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» (державний реєстраційний номер 0105U008468).

Публікації: має близько 150 науково-методичних праць, серед яких 1 підручник та 3 навчальні посібники з грифом МОН України (у співавторстві), колективна монографія, методичні розробки, тексти лекцій, навчальні комплекси дисциплін,  статті у всеукраїнських фахових наукових та практичних виданнях, таких як журнал «Бухгалтерський облік та аудит», газета «Все про бухгалтерський облік», «Вісті. Діловий випуск».

Дисципліни, які викладала: Теорія бухгалтерського обліку, Бухгалтерський облік у галузях народного господарства, Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах, Аудит, Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та аудиту, Фінансовий облік І, Фінансовий облік ІІ, Університетська освіта.

gubachova.olga@yandex.ru

Гладких Тетяна Веніамінівна
доцент
доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету споживчої кооперації України

Освіта: вища, закінчила Львівський торгово - економічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік».

Досвід практичної та наукової роботи:
Свій шлях у споживчу кооперацію розпочала у 1970 році, коли вступила на навчання в Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік» та закінчила його в 1974 році, отримавши кваліфікацію економіста.
1974 – 1985 рр. – старший лаборант кафедри бухгалтерського обліку Полтавського кооперативного інституту
1985 – 1995 рр. – асистент кафедри бухгалтерського обліку
1995 – 1999 рр. – старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
з 1999 р. – доцент кафедри бухгалтерського обліку, контролю і аналізу господарської діяльності
2007 р . – присвоєне вчене звання доцента.

Наукові інтереси: Проблеми бухгалтерського обліку витрат, доходів і фінансових результатів.

Кількість публікацій: понад 150 науково-методичних праць, серед яких один підручник (у співавторстві) і шість навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України Молоді і спорту України, з яких один – одноосібний, є співавтором  колективної монографії «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством», має близько 70 наукових статей, опублікованих у фахових виданнях, і тез доповідей на наукових та науково-методичних конференціях, більше 80 навчально-методичних праць. За роки науково-педагогічної діяльності вона є розробником нових навчальних дисциплін, серед яких фінансовий облік для напряму підготовки «Фінанси і кредит», «Проблеми бухгалтерського обліку», «Облік в бюджетних установах» для напряму підготовки «Облік і аудит» та розробила їх повне методичне забезпечення.

Дисципліни, які викладала: Бухгалтерський облік, Фінансовий облік, Проблеми бухгалтерського обліку, Облік у бюджетних установах, Університетська освіта.

Мельник Світлана Іванівна
кандидат економічних наук, доцент
Професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету споживчої кооперації України

Освіта: вища, у 1969 р. закінчила Львівський торгово - економічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік», у 1977 р. закінчила аспірантуру Львівського торгово - економічного інституту за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності»; у 1998 р. закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Фінанси і кредит».

Досвід роботи: загальний трудовий стаж – 45 років, педагогічний стаж – 38 років. З 7 січня 1971 р. працювала в Полтавському університеті споживчої кооперації України на посадах: старший лаборант, асистент, старший викладач, доцент, заступник декана економічного факультету, завідувач кафедри фінансів і кредиту, проректор з економіки, професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
1964 р. – рахівник Устимівського споживчого товариства
1965 – 1969 рр. – навчання в ЛТЕІ за спеціальністю «Бухгалтерський облік»
1969 – 1971 рр. – економіст по цінах Кам’янка – Бузької РСС Львівської ОСС
січень – вересень 1971 р. – старший лаборант кафедри статистики і бухгалтерського обліку Полтавського кооперативного інституту
1971 - 1982 рр. – старший викладач Полтавського кооперативного інституту
1982 р. – стажування в Німеччині
1983 – 1985 рр. – доцент кафедри бухгалтерського обліку, контролю і аналізу господарської діяльності Полтавського кооперативного інституту
1985 – 1988 рр. – зам. декана економічного факультету
1988 – 1993 рр. – доцент кафедри бухгалтерського обліку, контролю і аналізу господарської діяльності
1993 р. – зав. кафедри фінансів і кредиту Полтавського кооперативного інституту
1998 - 2001 рр. – проректор з економічних питань Полтавського кооперативного інституту
2001 – 2002 рр. – доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
з 1 вересня 2007 р – професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту.

Тема дисертації: Роль бухгалтерського обліку у підвищенні ефективності роздрібної кооперативної торгівлі.

Наукові інтереси: проблеми організації і методології обліку в умовах його реформування за міжнародними стандартами, підвищення ролі облікової інформації в системі управління.

Кількість публікацій: опубліковано близько 130 наукових та науково-методичних праць серед яких 4 підручники з грифом МОН України (у співавторстві), 14 наукових статей у фахових виданнях, 4 тексти лекцій, 126 тез наукових доповідей на наукових конференціях.

Дисципліни, які викладала: Облік у зарубіжних країнах, Облік за міжнародними стандартами, Університетська освіта.

Лебедєва Марія Дмитрівна
кандидат економічних наук, доцент

До 1970 р. працювала в Новосибірському інституті радянської кооперативної торгівлі на посаді доцента кафедри бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності.

В Полтавську філію ЛТЕІ переведена за Наказом Центросоюзу СРСР.

В той час у філії уже здійснювалось не тільки заочне, але і денне навчання за спеціальностями «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», «Економіка торгівлі», «Товарознавство продовольчих і непродовольчих товарів». У філіалі обрана за конкурсом на посаду доцента кафедри «Конкретної економіки». Обовязки завідувача кафедри виконував професор Майборода Ф.М.

Марія Дмитрівна згадує: «... мені було доручено виконувати обов’язки завідувачки секції бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності. До складу секції входили такі викладачі: Левченко В.А., Сухарев В.К., Козьмич М.С. До початку 1971-1972 н.р. до нас прибули: Мельник С.І., Верига Ю.А., Заєць О.В., Нетикша Є.Й., Козак І.Д. Секція була реорганізована в кафедру, завідувачем кафедри був призначений Козак І.Д.»

Головним завдання колективу секції, а в подальшому кафедри було створення матеріального і методичного забезпечення навчального процесу і наукової діяльності.

Багато викладачів кафедри, які працювали разом з Марією Дмитрівною, завдячують їй своїми першими кроками в науці, глибоким знанням, успіхам у викладацькій і науковій роботі. Вони безмежно вдячні дорогій Марії Дмитрівні за те, що вона постійно турбується про нас, радіє нашим успіхам і допомагає у скрутну хвилину.

Вагомим є внесок М.Д. Лебедєвої у перепідготовку керівних кадрів з обліку, контролю і ревізії системи споживчої кооперації. Як науковець Марія Дмитрівна видала більше 100 праць, серед яких: монографію, підручники, які мають Гриф Міністерства освіти та використовувалися у вищих навчальних закладах. На її навчально-методичних посібниках підготовлено чимало професіоналів високого рівня, які з вдячністю згадують її, телефонують, запрошують на зустрічі випускників.

Ветеран кооперативної освіти, талановитий педагог за значний внесок в підготовку і перепідготовку кадрів для споживчої кооперації і економіку держави в цілому нагороджена медалями «За доблесну працю», «Ветеран праці», та значком «Отличник советской потребительской кооперации», як учасник Великої Вітчизняної Війни М.Д. Лебедєва нагороджена медаллю «Захиснику вітчизни», «60 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.», пам’ятною медаллю «60 років Перемоги». Неодноразово нагороджувалася Почесними грамотами і Подяками із занесенням до «Книги Пошани університету» та на Дошку Пошани Київського району м. Полтави. Але найбільшою вдячністю для себе вона вважає добру пам’ять своїх випускників.