кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

 
Загальна інформація
Новини кафедри
Склад кафедри
Історія кафедри
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
Источники для иностранных студентов/Sources for foreign students
Наукова робота студентів
НДР
CIPA
Інформація для студентів
Наші випускники
Контакти
Бухгалтерські курси

Новини кафедри

          

21-22 травня 2018 року у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулася Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: проблеми теорії та практики», присвячена 57 – річниці освітньої діяльності університету.

Метою проведення конференції був обмін досвідом між досвідченими та молодими вченими; розвиток теорії і практики бухгалтерського обліку та аналізу в управлінні підприємством.

Тези доповідей для обговорення на форумі конференції надіслали 67 учасників із України, Республік Білорусь, Болгарія та Молдова. Вітчизняні вчені представили своє бачення розвитку обліку та аналізу в Україні, виходячи із регіональних особливостей розвитку економіки, зокрема, участь прийняли вчені із міст Запоріжжя, Ірпінь, Київ, Львів, Первомайськ, Полтава, Суми, Херсон та Хмельницький.

Науковці обговорили теми, пов’язані з уточненням місця бухгалтерського обліку в інформаційній системі управління підприємством та роллю сучасного бухгалтера в  реалізації лідерської парадигми управління, дали критичну оцінку сучасному стану обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством та внесли пропозиції щодо його вдосконалення, окреслили вектори розвитку управлінського обліку в реалізації стратегій організацій задля створення і підтримки вартості, сформулювали пропозиції для удосконалення фіскального адміністрування в Україні; забезпечення якості бухгалтерського обліку та покращення якості надання освітніх послуг, в тому числі  з сертифікації професійних бухгалтерів.

Актуальність тематичних напрямів підтвердила участь провідних науковців, серед яких: 11 докторів наук та професорів; 24 кандидати наук та доценти; 3 здобувачі та аспіранти. У конференції взяли участь 29 студентів різних економічних спеціальностей, які навчаються за освітніми рівнями бакалавра та магістра, серед яких  біли іноземні студенти  із Анголи та Гамбії.

          

В рамках практичної реалізації Стратегії розвитку Полтавського університету економіки і торгівлі на 2017-2022 р.р., 3 травня 2018 р. викладачами кафедри бухгалтерського обліку і аудиту та зав. сектором з організації міжнародних професійних стажувань МНОЦ Бичковою А.Г. проведено нараду за результатами її стажування у Вищій школі менеджменту інформаційних систем (м. Рига, Латвія). На нараді обговорювалися питання складання навчальних програм бакалаврату та магістратури для студентів економічних спеціальностей Латвії, організації та методики викладання дисциплін та планування дозвілля студентів. Передовий досвід ВУЗів-партнерів буде використано при плануванні навчальної роботи в ПУЕТ!

На фото: зав. кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, к.е.н., проф. Карпенко О.В., зав. сектором з організації міжнародних професійних стажувань МНОЦ Бичкова А.Г., доценти кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Карпенко Є.А., Ночовна Ю.О., Прохар Н.В.

          

17 квітня 2018 року відбулося
засідання секцій кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
в рамках ХLІ міжнародної наукової студентської конференції
«Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства»
(за підсумками науково-дослідної роботи студентів ПУЕТ
за 2017 р.)

На засіданні секцій були присутні студенти 1,2,4,5 курсів спеціальності «Облік і оподаткування» та «Облік і аудит», провідні викладачі кафедри.

Учасники конференції презентували для обговорення цікаві доповіді на актуальні теми. У них досліджувалися зміни у нормативно-правовому регулюванні бухгалтерського обліку і аудиту в Україні, проблеми обліку доходів, витрат та фінансової звітності різних суб’єктів господарювання, особливості їх оподаткування, можливості застосування електронного цифрового підпису, інформаційних систем та хмарних технологій в бухгалтерському обліку.

Жвава дискусія була підтримана присутніми на конференції студентами і викладачами, які активно долучилися до обговорення сучасних проблем в обліку, контролі та аналізі й спонукали виступаючих розширити коло власних наукових інтересів та глибше дослідити прикладні аспекти їх реалізації.

Щиро вітаємо переможців наукової студентської конференції та зичимо нових професійних здобутків!!!

СЕКЦІЯ 2

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

Керівник: Ночовна Юлія Олександрівна, к. е. н., доцент
Секретар: Чижик Тетяна В’ячеславівна, ОА-51м

1 місце - Єщенко Ірина Сергіївна, ОА-21  «Особливості застосування електронного цифрового підпису» (керівник – Вороніна В.Л., к.е.н., доцент)

2 місце - Кета Кременеза де Роша, ОА-51м  «Особливості та проблеми обліку доходів в умовах застосування хмарної технології «Oblik SaaS» (керівник – Деньга С.М., к.е.н., доцент)

3 місце - Даскал Юлія Олександрівна, Тенкевич Ірина Вячеславівна, ОА-11  «Актуальні зміни в Законі України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» (керівник – Ночовна Ю.О., к.е.н., доцент)

3 місце - Івченко Руслана Володимирівна, ОА-11  «Облік і оподаткування ФОП в Україні» (керівник – Ночовна Ю.О., к.е.н., доцент)

СЕКЦІЯ 3

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ

Керівник: Карпенко Ольга Василівна, к. е. н., професор
Секретар:  Ширкова Карина Юріївна, ОА-51м

1 місце - Курзанцева Дар’я Тарасівна, ОА-51м  «Вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління доходами підприємства» (керівник – Ночовна Ю.О., к.е.н., доцент)

2 місце - Павлова Анастасія Олексіївна, ОА-51м   «Вдосконалення обліку та контролю витрат і собівартості послуг допоміжного виробництва» (керівник – Карпенко О.В., к.е.н., професор)

3 місце - Юхименко Тетяна Володимирівна, ОА-51м  «Особливості складання фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва за міжнародними стандартами» (керівник – Прохар Н.В., к.е.н., доцент)

          

До уваги студентів спеціальності «Облік і оподаткування»
та напряму підготовки «Облік і аудит»!!!

17 квітня 2018 року відбудеться
ХLІ міжнародна наукова студентська конференція
«Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства»
 (за підсумками науково-дослідної роботи студентів ПУЕТ
за 2017 р.)

Засідання секцій кафедри бухгалтерського обліку і аудиту розпочнеться 17.04.2018 р. о 12.40 год.

На засіданні секцій будуть присутні випускники кафедри та потенційні роботодавці м. Полтава. Скористайтеся нагодою проявити себе та отримати омріяне робоче місце за фахом!!!

СЕКЦІЯ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

Керівник: Ночовна Юлія Олександрівна, к. е. н., доцент
Секретар: Чижик Тетяна В’ячеславівна, ОА-51м

1.  Вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління доходами підприємства

Курзанцева Дар’я Тарасівна, ОА-51м
(керівник – Ночовна Ю.О., к.е.н., доцент)

2. Проблеми та напрями удосконалення обліку фінансових результатів підприємства

Чижик Тетяна В’ячеславівна, ОА-51м 
(керівник – Карпенко Є.А., к.е.н., доцент)

3. Напрями удосконалення обліку основних засобів підприємства

Платонов Антон Юрійович, ОА-51м
(керівник – Самбурська Н.І., к.е.н., доцент)

4. Проблеми обліку кредиторської заборгованості підприємства

Бричка Ольга Вікторівна, ОА-51м 
(керівник – Самбурська Н.І., к.е.н., доцент)

5. Амортизація основних засобів: стан та проблеми обліку

Лівенський Євген Леонідович, ОА-51м
(керівник – Самбурська Н.І., к.е.н., доцент)

6. Особливості та проблеми обліку доходів в умовах застосування хмарної технології «Oblik SaaS»

Кета Криманеза Паула да Роша, ОА-51м 
(керівник – Деньга С.М., к.е.н., доцент)

7. Сучасний стан та проблеми обліку нематеріальних активів в Україні

Трофімова Ірина Владиславівна, ОА-51м
(керівник – Ночовна Ю.О., к.е.н., доцент)

8. Проблеми та перспективи розвитку документального забезпечення в бухгалтерському обліку

Андрєєва Аліна Олегівна, ОА- 61м 
(керівник – Ночовна Ю.О., к.е.н., доцент)

9. Актуальні зміни в Законі України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»

Даскал Юлія Олександрівна, Тенкевич Ірина Вячеславівна, ОА- 11 
(керівник – Ночовна Ю.О., к.е.н., доцент)

10. Чинники, що впливають на розвиток обліку екологічної діяльності підприємства

Андрущенко Павло Григорович, ОА- 61м 
(керівник – Карпенко О.В., к.е.н., професор)

11. Актуальні питання обліку доходів в закладах ресторанного господарства

Цилюрик Аліна Анатоліївна, ОА- 51м 
(керівник – Карпенко О.В., к.е.н., професор)

12. Баланс (Звіт про фінансовий стан): особливості складання за національними та міжнародними стандартами

Демиденко Вікторія Ігорівна, ОА- 51м 
(керівник – Верига Ю.А., к.е.н., професор)

13. Проблеми формування облікової політики підприємства

Корніло Анастасія Сергіївна, ОА-51м 
(керівник – Кулик В.А., д.е.н., доцент)

14. Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку в Україні

Козлов Антон Андрійович, ОА-51м 
(керівник – Кулик В.А., д.е.н., доцент)

15. Проблеми та перспективи запровадження електронного документообороту

Єщенко Ірина Сергіївна, ОА- 21 
(керівник – Вороніна В.Л., к.е.н., доцент)

16. Особливості міжнародного стажування студентів в Туреччині

Москаленко Альбіна Сергіївна, ОА-21 
(керівник – Прохар Н.В., к.е.н., доцент)

17. Особливості складання фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва за  міжнародними стандартами

Юхименко Тетяна Володимирівна, ОА-51м 
(керівник – Прохар Н.В., к.е.н., доцент)

18. Відповідальність бухгалтера: правова основа і колізії практики

Браун Валерія Валеріївна, Гордєєва Катерина Сергіївна, ОА-12і
(керівник – Соболь Г.О., к.е.н., доцент)

19. Особливості бухгалтерського обліку країн Європи

Супрун Аліна Олексіївна, ОА-41
(керівник – Соболь Г.О., к.е.н., доцент)

20. Облік і оподаткування ФОП в Україні

Івченко Руславна Володимирівна, ОА-11
(керівник – Ночовна Ю.О., к.е.н., доцент)

СЕКЦІЯ

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ

Керівник: Карпенко Ольга Василівна, к. е. н., професор
Секретар:  Ширкова Карина Юріївна, ОА-51м

1. Вітчизняна і світова практика оцінки ймовірності банкрутства

Ширкова Карина Юріївна, ОА-51м
(керівник – Соболь Г.О., к.е.н., доцент)

2. Звіт про управління: перспективи для підприємств малого бізнесу

Бурсова Руслана Анатоліївна, ОА-51м
(керівник – Соболь Г.О., к.е.н., доцент)

3. Використання прийомів розширення моделей для оцінки ефективності діяльності підприємства

Ковач Юлія Василівна, ОА-41
(керівник – Соболь Г.О., к.е.н., доцент)

4. Напрями використання в управлінні Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)

Головахіна Валерія Олександрівна, ОА-51м 
(керівник – Верига Ю.А., к.е.н., професор)

5. Вдосконалення обліку та контролю витрат і собівартості послуг допоміжного виробництва

Павлова Анастасія Олексіївна, ОА-51м 
(керівник – Карпенко О.В., к.е.н., професор)

6. Проблеми аналізу грошових потоків підприємства

Петренко Карина Олегівна, ОА-51м 
(керівник – Вороніна В.Л., к.е.н., доцент)

7. Особливості аналізу фінансового стану промислового підприємства на прикладі ПАТ «Фірма «Полтавпиво»

Побережний Сергій Володимирович, ОА-51м 
(керівник – Прохар Н.В., к.е.н., доцент)

8. Аналітичні можливості Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)

Кощій Михайло Павлович, ОА-51м 
(керівник – Мілька А.І., к.е.н., ст. викладач)

9. Проблеми та перспективи розвитку аудиту готової продукції та її реалізації

Рубан Альона Володимирівна, ОА-51м 
(керівник – Деньга С.М., к.е.н., доцент)

10. Внутрішньогосподарський контроль бізнес-процесу продажу

Курочка Ганна Миколаївна, ОА-61м 
(керівник – Деньга С.М., к.е.н., доцент)

          

Змістовні та вичерпні відповіді на запитання отримали бухгалтери на семінарі в Кременчуці

04 квітня 2018 року семінар-практикуму для бухгалтерів та керівників комерційних підприємств «Головний бухгалтер і безпека бізнесу», що відбувся на базі Кременчуцької об’єднаної державної податкової інспекції, на який була делегована доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту,к.е.н. Вороніна Вікторія Леонідівна.

Організатори семінару: громадська організація «Всеукраїнський бухгалтерський клуб»; Полтавське представництво Групи компаній «Баланс»; редакція видань «Баланс», «Бібліотека «Баланс».

Лектор-експерт ГО «ВБК», сертифікований бухгалтер Дуднік Олександр Васильович.

На семінарі розглядались питання:  

1. ПДВ:
– блокування реєстрації податкових накладних: нове положення; 
– коли, як і для кого працюватиме, в чому відмінність від скасованого положення;
– виправлення помилок у ПН. Нове у Положенні про реєстрацію платників ПДВ.

2. Нове Положення про ведення касових операцій:
– нововведення в оприбуткуванні готівки;
– нові форми первинних документів;
– граничні суми готівкових розрахунків;
– терміни видачі готівкових коштів під звіт.

3. Подання звітності за перший квартал 2018 року.

4. Огляд новин законодавства:
– податкові консультації в 2018 році;
– зміни в законодавстві з питань трансфертного ціноутворення; 
– дивіденди нерезидентів.

Доц. Вороніною В.Л. учасникам та гостям семінару було надано інформацію про наш університет, про конкурентні переваги ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на ринку освітніх послуг, про умови навчання, наукову студентську діяльність, організацію дозвілля та про потенційні можливості працевлаштування випускників нашої кафедри.

Дякуємо за плідну співпрацю із Полтавським представництвом ТОВ «Баланс-Клуб» Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнський бухгалтерський Клуб», а особисто – голові Полтавського обласного осередку цієї організації Фещенко Інні Володимирівні та сподіваємося на подальше співробітництво.

          

Вітання випускникам спеціальності «Облік і оподаткуваня» - 2018

Ми побажаєм сонця вам іскристого, 
І неба неймовірно просто чистого, 
Веселки, яка райдужно всміхається,
І мрії, яка світить і збувається!!!
Усім-усім - здоров’я нескінченного
Нехай цвіте і пахне кожен з Вас!
І жменю щастя справжнього, щоденного,
До рук кладе його величність час!!!
Горнятко радості і усмішки теплішої, 
Краплину втіхи, неба благодаті,
І Божої підтримки найчистішої
Сьогодні щиро хочемо побажати!!!
У добру путь, достойно і сміливо
Крокуйте впевнено цінуючи життя, 
Хай Вас зустріне і барвисте і щасливе
І найсвітліше мальовниче майбуття!!!
І котиться у світ клубком стежина, 
По пагорбах із назвою роки, 
Лише пишатиметься вами Батьківщина,
І порадіють успіхам батьки!...

          

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (кафедра бухгалтерського обліку і аудиту) запрошує Вас до участі в Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: проблеми теорії та практики», що відбудеться 21-22 травня 2018 року.

Організатори конференції запрошують до участі вчених, викладачів закладів вищої освіти, докторантів, аспірантів, магістрантів, а також фахівців, які цікавляться проблемами розвитку обліку, контролю, аналізу та оподаткування.

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Місце бухгалтерського обліку в інформаційній системі управління підприємством.
 2. Сучасний стан та вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством.
 3. Вектори розвитку управлінського обліку.
 4. Якість бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту як вимога сучасного менеджменту.
 5. Бухгалтерський облік у контексті перспектив удосконалення фіскального адміністрування в Україні.
 6. Освіта та професійна сертифікація: досвід, перспективи.

Завантажити інформаційний лист

          

19 березня 2018 року доцентом кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, к.е.н. Ночовною Юлією Олександрівною проведено семінар-тренінг «Навчись заробляти гроші на свої мрії!» для учнів 11 класу Полтавської гімназії №30.

Учасникам було запропоновано презентацію основних складових і понять тренінгу. Для роботи у малих групах сформовано декілька «сімейних» бухгалтерій, яким необхідно було визначити сукупні доходи і витрати сім’ї, суму можливих щомісячних заощаджень, доречні статті оптимізації сімейного бюджету та період часу, який знадобиться для придбання омріяного подарунку (мобільного телефону, ноут-буку чи велосипеда).

Особливу зацікавленість у учнів викликали поняття «грязної» і «чистої» заробітної плати, основної і додаткової заробітної плати, утримань із заробітної плати, можливостей отримання додаткових заробітків, в тому числі ще й під час навчання у старших класах.

Щиро дякуємо школярам за активну участь у тренінгу, а керівництву Полтавської гімназії № 30 за плідну співпрацю!!! Зичимо всім учасникам освітнього процесу натхнення, нових здобутків та щасливого майбутнього!

          

Студентки-магістрантки Чижик Т.В. та Ширкова К.Ю. 17.03 2018 р. були волонтерами в університеті третього віку,започаткованого в ПУЕТ. Вони допомагали учасникам цього проекту набути навичок створення електронної пошти, відправки електронних листів та редагування текстів. Дівчата впевнилися в тому, що вміють реалізувати комунікативні компетентності та  із задоволенням передавати свої знання та навички іншим.

          

На старті фінішної прямої до здобуття ступеня магістра студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування», які навчаються за освітньою програмою «Облік і аудит» привітали визнані в Україні професіонали – доктори економічних наук, професори Лазаришина Інна Дмитрівна (Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ ), Чижевська Людмила Віталіївна (Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир), Крутова Анжеліка Сергіївна Харківський державний університет харчування та торгівлі (м. Харків). Професори Карпенко О.В. та Верига Ю.А. представили магістрантам авторів, наукові праці яких вивчалися ними в процесі проведення наукових досліджень.

Завершилися дні консультацій, хвилювань…

Колектив кафедри вітає студентів та їх родини з завершенням цього етапу в їх житті. Чекаємо на святкове вручення дипломів!!!

          

22.02.2017 р. в рамках проекту «Інтеграційна та стабілізаційна підтримка шляхом забезпечення засобами існування внутрішньо переміщених осіб та населення, що постраждало внаслідок конфлікту в Україні», що реалізує благодійна організація «Світло надії», м. Полтава у партнерстві з IOM Ukraine за фінансової підтримки Міністерства Великої Британії у справах міжнародного розвитку, доцентом кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Прохар Н.В. на базі БО «Світло надії»було проведено тренінг «Особливості оподаткування фізичних осіб-підприємців» для внутрішньо переміщених осіб, які отримали гранди на відкриття власного бізнесу. На тренінгу розглядалися особливості реєстрації власного бізнесу, проблемні аспекти вибору оптимальної системи оподаткування, порядок ведення спеціальних для підприємців, особливості складання податкової звітності та терміни сплати податків до державного бюджету. Запропоновані лектором питання тренінгу викликали жваве обговорення та обмін контактами.

На фото:к.е.н., доцент, практикуючий бухгалтер Прохар Н.В. та слухачі тренінгу

Колектив кафедри бухгалтерського обліку і аудиту висловлює подяку адміністрації благодійної організації «Світло надії» за співпрацю з нашим навчальним закладом!

          

22 лютого 2018 року кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту була проведена конференція за результатами проходження студентами 4 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітня програма «Облік і аудит») обліково-аналітичної виробничої практики. Обговорювалось питання організації виробничої практики зі сторони університету та зі сторони роботодавця. Зосереджувалась увага на змістовності окремих завдань практики, набутому досвіді практичної роботи, можливості використання отриманої  інформації для виконання наукових робіт студентів.

Студентки: Супрун Аліна, Шийка Ганна, Ковач Юлія, Плахотніченко Марія проходили практику НВ “Промелектроніка”, які охарактризували зміст показників фінансової звітності та розкрили методику її заповнення, склад і методику заповнення статистичної звітності, види податків, методику їх розрахунку та подання податкових розрахунків, а також систему внутрішнього і зовнішнього контролю підприємства.

Студентка: Неруш Анна проходила практику в Державній установі “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №14 “Теремок” і в своїй доповіді розкрила особливості складання фінансової та статистичної звітності в бюджетній установі, а також організацію оподаткування і внутрішнього контролю.

Студентка: Табачун Анастасія, яка проходила практику в ПАТ НГВУ “Охтирканафтогаз”, розкрила методику складання і подання фінансової і статистичної звітності, особливості оподаткування нафтогазовидобувних компаній та дала оцінку стану організації внутрішнього контролю.

Студентка: Кальнобродська Аліна проходила практика в Шишацькій районній спілці споживчих товариств, яка повідомила про особливості, притаманні суб'єктам господарювання системи споживчої кооперації України, розкрила склад і види внутрішньосистемної звітності та її значення.

Студент: Ющенко Олександр, який проходив практику в ПАТ  “ДніроАзот”, та який розкрив особливості цієї галузі виробництва, склад та структуру фінансової і статистичної звітності, особливості оподаткування та організацію внутрішнього і зовнішнього контролю.

Усі студенти зазначили важливість проходження практики, яка дає можливість набути досвід практичної роботи, зрозуміти організацію бухгалтерського обліку, сутність і значення фінансової та статистичної звітності, використання їх показників для проведення аналізу пошуку резервів для зміцнення фінансового стану підприємства.

Колектив кафедри бухгалтерського обліку і аудиту висловлює вдячність керівникам виробничої практики студентів на виробництві за сприяння у реалізації концепції практико-орієнтованого навчання в ПУЕТ.

          

Колектив кафедри вітає Лівенського Євгена, магістранта першого року навчання, з успішним завершенням курсів англійської мови.

 «Співпраця з носіями мови дозволила зрозуміти її тонкощі. Англійська мені потрібна для опрацювання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в оригіналі та подальшого професійного зростання - говорить Євген. Жаль, що  на першому курсі я цього не зробив  та не використав можливостей участі у програмах обміну із зарубіжними навчальними закладами, які є у ПУЕТ».

          

Результати жвавого розвитку ІТ – в навчальний процес та практичну діяльність бухгалтерів

25 січня 2018 року колектив кафедри обговорив можливості співпраці із українським розробником програмного забезпечення для бухгалтерського обліку – компанією „Інформаційні технології” та напрями   реалізації  проекту Центра підготовки персоналу Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет  економіки і торгівлі»

Директор інституту інноваційних технологій управління д.е.н., професор, академік НАН України Лисенко Ю.Г. представив можливі напрями взаємодії між викладачами , бізнесом та розробником програмного забезпечення по вивченню і впровадженню української бухгалтерської програми для малого і середнього бізнесу „MASTER:Бухгалтерія”.

          

19 грудня 2017 р. на базі кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу дипломних (бакалаврських та магістерських) робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності “Облік і оподаткування”. На конкурс були представлені 25 бакалаврських робіт і 71 магістерська робота з 39 вищих навчальних закладів України.

Вітаємо Бобокало Анастасію Сергіївну, випускницю ВНЗ Укооспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (2017 р.) та її наукового керівника Ночовну Юлію Олександрівну, к.е.н., доц. з отриманням диплому ІІ ступеня на цьому конкурсі.

          

Студент лови момент !

7 грудня відбулася зустріч студентів першого курсу спеціальності «Облік і оподаткування» з регіональним представником газети «Все про бухгалтерський облік» – партнером кафедри та університету. Тетяна Куделя ознайомила студентів з перспективами  та перевагами реальної співпраці з редакцією цієї газети, вручила кожному подарунок. Студенти зацікавилися запропонованою акцією «Студент, лови момент» і вже готові підготувати колаж «Ми – бухгалтери»,оскільки вже набули перший досвід створення колажу «Ми – студенти ПУЕТ», створеного до міжнародного дня бухгалтера та міжнародного дня студента. До зустрічі на cторінціі VOBU2017 !

          

Реалізуючи Програму розвитку лідерських якостей науково-педагогічних працівників і студентів ПУЕТ відповідно до Стратегії розвитку університету на 2017-2022 рр. , колектив кафедри  бухгалтерського обліку і аудиту 17 листопада  2017 р. організував проведення засідання Круглого столу «Розвиток лідерського потенціалу сучасного бухгалтера», присвяченого Міжнародному дню бухгалтера та Міжнародному дню студента.

Модератором заходу була Карпенко Ольга Василівна – завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», кандидат економічних наук, професор.

Поважними гостями заходу стали: Захарченко Вікторія Віталіївна – заступник начальника Управління організаційної роботи Державної фіскальної служби у Полтавській області, м. Полтава, Фещенко Інна Володимирівна – голова Полтавського обласного осередку Громадської організації «Всеукраїнський бухгалтерський клуб», м. Полтава,  Ващенко Наталія Миколаївна – менеджер з продажів корпоративного бізнесу, АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Полтава, Золотухін Олег Олександрович – засновник Дискусійного клубу, консультант з питань бухгалтерського обліку і оподаткування, м. Полтава, Кравченко Ірина Юріївна – аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення ТОВ «КІТ», м. Полтава, Мешталь Тетяна Вікторівна – головний бухгалтер ресторану «Конкріт» та приватний підприємець з надання бухгалтерських послуг, м. Полтава.У заході традиційно брали участь  викладачі та студенти Полтавського кооперативного коледжу.

Учасники засідання круглого столу дійшли до висновку, що студенти - майбутні випускники кафедри повинні набути на розвивати вміння застосовувати навички комунікативної майстерності у процесі збору, створення та передачі інформації, працювати в умовах динамічних змін. У професійній діяльності необхідно опановувати вміння демонструвати лідерські здібності, управляти власними емоціями, узгоджувати конфліктні ситуації, працювати у команді  та керувати нею, виявляти стресостійкість.

На переконання учасників Круглого столу, місія викладачів і громадських організацій повинна бути зорієнтована на формування нових фахових цінностей через впровадження високих міжнародних стандартів у професії. Для цього необхідно зміцнювати та підвищувати статус бухгалтера й аудитора в суспільстві, активно імплементувати міжнародні стандарти аудиту, обліку, звітності та професійної етики у практику вітчизняного бізнесу, сприяти удосконаленню професійного законодавства, захищати права й інтереси професіоналів-практиків, розробляти та реалізовувати власні програми добровільної професійної сертифікації бухгалтерів, розвивати міжнародне співробітництво та добиватися визнання українських фахівців з обліку, аудиту й оподаткування світовою професійною спільнотою.

На заході обговорювався зміст навчальних планів підготовки фахівців з обліку і оподаткування у контексті міжнародної інтеграції та вимог ринку праці. Бухгалтери-практики підтвердили актуальність формування нових компетенцій сучасного бухгалтера.

          

Квест «Лабіринтами ПУЕТ»

17 листопада в рамках заходів кафедри бухгалтерського обліку і аудиту та з нагоди Міжнародного Дня студента проведено Квест «Лабіринтами ПУЕТ» серед студентів спеціальності «Облік і оподаткування» та студентів Полтавського кооперативного технікуму.

Організаторами Квесту було запропоновано чотири маршрути для команд студентів 1 курсу («Новачок»), 2-3 курсів («Мікс»), 4 курсу («Профі»), 5-6 курсів («Гуру»). До складу кожної команди входили гості заходу - студенти Полтавського кооперативного технікуму. 


Фото 1 – 2 Інструктаж  учасників Квесту

Для подолання завдань Квесту команди складали баланс, розв’язували ребуси англійською мовою,  пригадували українську абетку, розв’язували завдання на логіку, вирішували філворд із фахової термінології, обґрунтовували правильні професійні твердження та встановлювали коректну кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку. Учасників Квесту підтримували «господарі» пунктів призначень: працівники бібліотеки ПУЕТ, Деканату факультету фінансів і обліку, Деканату по роботі з іноземними студентами, архіву, Науково-організаційного відділу, інших.


Фото 3 – 4  Команда «Новачок» студентів І курсу ПУЕТ та студентів Полтавського кооперативного технікуму продемонстрували справжню командну єдність і дух лідерства


Фото 5 На станції призначення «Абонемент бібліотеки»


Фото 6 Учасників Квесту вітає завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту проф. Карпенко О. В.

Абсолютними переможцями Квесту стала команда 4 курсу «Профі»!


Фото 7 Переможці – команда «Профі» із організаторами Квесту – проф. Ю. А. Веригою (куратор групи), доц. Г. О. Соболь, доц. Ю. О. Ночовною, доц. Є. А. Карпенко 


Фото 8 Перемога команди – гордість куратора проф. Ю. А. Вериги 

Вітаємо та бажаємо всім учасникам подальших успіхів у поєднанні професіоналізму, фахової кмітливості та лідерських якостей!

          

Конкурс фотоколажу

17 листопада в рамках заходів кафедри бухгалтерського обліку і аудиту та з нагоди Міжнародного Дня студента підведено підсумки конкурсу фотоколажу студентського життя серед академічних груп  студентів спеціальності «Облік і оподаткування».  

Всі групи підготували яскраві й емоційно наповнені роботи. Скільки прекрасних моментів!


Фото 1 та 2   - Переможці конкурсу фотоколажу студентського життя
 Вітаємо переможців конкурсу – творчі колективи академічних груп ОА-51 та ОА-41.

Швидкоплинні й прекрасні
Наші студентські роки,
Повз турботи завчасні
Несуть життєві стежки.

Рум'янцем вабить юність,
Безтурботний сміх луна,
Нам личить та бездумність,
Як й не приваблює нудьга.

Душа співати хоче,
А серцю дай кохати
Й тихо вітер шепоче:
«Навіть можна літати!»

Веселкові й прекрасні
Біжать студентські роки,
Повз турботи завчасні
Несіть життєві стежки!

Джерело: http://www.poetryclub.com.ua/getpoem.php?id=280780

          

16 листопада 2017 р. -  День студентського самоврядування на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту. Цей захід традиційно приурочено до Міжнародного дня бухгалтера та Міжнародного дня студента.

Володарювали у цей день на кафедрі найвідповідальніші студенти.

Обов’язки завідувача кафедри, його заступника та старшого лаборанта виконували магістри 5 курсу спеціальності 071 „Облік і оподаткування”.

Завідувачем кафедри була Ширкова Карина. Нова завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту спробувала  приймати управлінські рішення у конкретних ситуаціях одного робочого дня керівника структурного підрозділу, здійснюючи підготовку до проведення засідання круглого столу, приймала відвідувачів, обговорювала зі студентами зміст навчальних програм для абітурієнтів наступного року набору.

Обов’язки заступника завідувача кафедри виконувала Чижик Тетяна. Вона отримала досвід планування навчального навантаження викладачів та  контролю діяльності студентів, знання яких не відповідають вимогам процесу.

Оскільки теорія  та практика невідривні, Тетяна набула практичного досвіду комунікативного спілкування, що знадобиться їй в професії як лідеру та організатору командної роботи.

Відповідальну роботу старшого лаборанта кафедри відчули на власному досвіді Кійко Яніна, Бурсова Руслана, Юхименко Тетяна. Закріплюючи отримані теоретичні знання з обліку, вони допомогли підібрати первинні документи для матеріального забезпечення навчального процесу.

Дівчата сприяли створенню комфортної робочої атмосфери на кафедрі, що притаманне кожному робочому дню колективу викладачів. Студенти це цінують та переймають досвід організації ділових стосунків.

          

до участі в засіданні Круглого столу

 «Розвиток лідерського потенціалу сучасного бухгалтера»,
присвяченого Міжнародному дню бухгалтера та Міжнародному дню студента, яке відбудеться:

17 листопада 2017 року об 12-40 в ауд. 302

У програмі засідання:

1. Вітальне слово:

 • перший проректор ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», доктор економічних наук, професор кафедри фінансів та банківської справи Педченко Наталія Сергіївна;
 • проректор з наукової роботи, д.т.н., професор Гаркуша Сергій Володимирович;
 • завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, кандидат економічних наук, професор Карпенко Ольга Василівна;
 • декан по роботі з іноземними студентами Дзекун Юрій Олексійович та іноземні студенти.

2. Бухгалтерська професія в сучасних економічних умовах.

 • Доповідачі: менеджер з продажів корпоративного бізнесу, АТ «Райффайзен Банк Ававаль» Ващенко Наталія Миколаївна;
 • голова Полтавського обласного осередку Громадської організації «Всеукраїнський бухгалтерський клуб» Фещенко Інна Володимирівна.

3. Компетенції сучасного бухгалтера.

 • Доповідач: викладач Полтавського кооперативного технікуму Радевич Тетяна Володимирівна.

4. Модернізація змісту навчання з обліку і оподаткуванню у контексті міжнародної інтеграції та вимог ринку праці.

 • Доповідач: завідувачка кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, к.е.н., професор Карпенко Ольга Василівна.

5. Про діяльність наукового об’єднання «Клуб бухгалтер».

 • Доповідач: керівник Клубу бухгалтер, к.е.н., доцент Ночовна Юлія Олександрівна.

Модератори: Карпенко Ольга Василівна, Дзекун Юрій Олексійович

          

9 листопада 2017 рокук.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Ночовна Ю.О. була присутня на засіданні Круглого столу «Роль і значення фахівців з обліку й аудиту в сучасному світі», організованого спільно з Полтавським кооперативним технікумом.

На заході були присутні викладачі циклової комісії за фахом та студенти 3 курсу спеціальності «Бухгалтерський облік» та 2 курсу спеціальностей «Облік і оподаткування» та «Оціночна діяльність». Приємно, що модератором Круглого столу виступила наша випускниця та аспірант кафедри Радевич Тетяна Володимирівна. їй вдалося напередодні Міжнародного дня бухгалтера об’єднати в дискусії студентів завзятих, вдумливих і небайдужих до своє майбутньої професії.

Доповіді Бурмістрової Анастасії «Бухгалтер – покликання чи покарання», Лоєнко Оксани «Психологічний портрет бухгалтера», Самойленка Владислава «Бухгалтер – чоловік чи жінка» та Костюк Ірини «Що я думаю про професію бухгалтера?» вирізнялися змістовністю та глибиною проведеного дослідження, були динамічними і проникливими. Проте особливу зацікавленість присутніх викликав виступ випускниці Полтавського кооперативного технікуму Теляник Світлани «Бухгалтер майбутнього: погляд сьогодні», в якому в оригінальній інтерпретації, емоційно та наполегливо студентка намагалася знайти відповідь на питання «Чи має професія бухгалтера майбутнє у зв’язку з впровадженням сучасних інформаційних систем і технологій?».

Щиро вітаємо колег з Полтавського кооперативного технікуму та їх вихованців з вдало проведеним науковим заходом і зичимо подальших творчих здобутків, натхнення і віри у власні сили!!!

          

Колектив кафедри бухгалтерського обліку і аудиту вітає

доцента Кулик Вікторію Анатоліївну

з успішним захистом докторської дисертації.

Бажаємо подальших творчих успіхів та особистого щастя!

          

Колектив кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету економіки і торгівлі є активним учасником впровадження в навчальний процес практико-орієнтованого навчання як стратегії якісної підготовки фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці України та світу.

Однією з ключових складових цих освітніх і навчальних перетворень є впровадження практичних навчальних тренінгів. Зокрема, з тренінгу «Бухгалтерський облік у бізнесі» для студентів І курсу, який модерує к. е. н., доц. кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Прохар Н.В. систематично проводяться виїзні заняття на підприємствах міста Полтава та області.

21.09.2017 р. зорганізовано виїзне заняття на базі ПАТ КБ «Приватбанк».

Начальник департаменту по набору персоналу Дроцька Лариса Вікторівна провела для студентів майстер-клас з надання банківських послуг з використанням новітніх інформаційних технологій; продемонструвала можливості підвищення фахового рівня підготовки студентів за допомогою on-line тренінгу. Ознайомила з особливостями організації та функціонування Call center банку та зони VIP обслуговування клієнтів. Дроцька Л. В., розуміючи високий рівень теоретичних і практичних знань студентів ПУЕТ спеціальності 071 «Облік і оподаткування», запросила на виробничі стажування з подальшою можливістю працевлаштування.

Приємною несподіванкою для студентів було отримання подарунків з логотипом банку та цукерок.

Колектив кафедри бухгалтерського обліку і аудиту висловлює подяку начальнику департаменту по набору персоналу Дроцькій Ларисі Вікторівні за багаторічну плідну співпрацю! Ми високо цінуємо Ваш вклад у професійне становлення наших студентів!


На фото: начальник департаменту по набору персоналу Дроцька Л. В., доц. Прохар Н.В. та студенти І курсу спеціальності «Облік і оподаткування» гр. ОА-11.

13.10.2017 р. в рамках тренінгового курсу «Бухгалтерський облік у бізнесі»для студентів І та V курсу, модератором якого є к.е.н., доц. кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Прохар Н.В., було проведено чергове виїзне заняття на базі ПАТ «Фірма Полтавпиво».

Головний технолог Людмила Едуардівна провела для студентів пізнавально-технологічну промо-екскурсію виробничими та складськими приміщеннями заводу, продемонструвала основні технології виробництва пива та безалкогольних напоїв. Неочікуваним завершенням заняття стала дегустація безалкогольної продукції підприємства та солоду.

Колектив кафедри бухгалтерського обліку і аудиту висловлює подяку адміністрації ПАТ «Фірма Полтавпиво» за співпрацю з нашим навчальним закладом, інформативність заняття та безпосередню участь у фаховій підготовці студентів ПУЕТ!


На фото: доц. Прохар Н.В. та студенти І й V курсу спеціальності «Облік і оподаткування».

Зав. кафедрою  бухгалтерського обліку і аудиту проф. Карпенко О.В. разом з колегами обговорює зміст підготовки бухгалтерів із заступником ректора Альоною Сініціне, проректором Утенівської колегії Університету прикладних наук (м. Утена, Литва).   Висока інтенсивність консультаційних і погоджувальних зустрічей дає надію на тісну навчальну, наукову й адміністративну співпрацю між нашими вищими навчальними закладами.

Альона Сініціне поділилась із професорсько-викладацьким складом нашого університету педагогічним і методично-організаційним досвідом. Жвавий діалог засвідчив високий рівень зацікавленості сторін в обміні досвідом.

          

Викладачі кафедри бухгалтерського обліку  в 2017-2018 навчальному році продовжують оновлювати зміст дисциплін, які формують освітню програму «Облік і аудит»  зі спеціальності 071  «Облік і оподаткування» з урахуванням інформаційних запитів управлінців та специфіки бізнесу в  регіоні.

          

Розпочалися слухання магістрантів спеціальності 071  «Облік і оподаткування щодо обґрунтування вибору тем дипломних робіт. Найсміливішою  виявилася студентка гр.ОА-51 м Чижик Тетяна, яка вже має досвід наукових  дебатів, оскільки є призеркою Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році»  напрямом «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

          

Зустріч через 33 роки

Немало пройдено шляхів за ці літа    
Вже сріблом сніг посипав наші скроні  
Однак, як і раніше, повсякчас  
Лишились ми непосидючі, невгамовні

В далекому 1981 році ми приїхали на навчання до Полтавського кооперативного інституту. Зустріла нас Полтава сонячними ранками, гарними днями при складанні вступних екзаменів. А з 1 вересня розпочались заняття в експериментальній скороченій групі БТ-15.

Куратором в групі була призначена молодий викладач - Подольська Валентина Олексіївна, яка допомагала нам в організації навчання та відпочинку. Вона разом з нами проїхала селами Полтавської області під час збору врожаю та інших видів сільськогосподарських робіт. Ми щиро вдячні Валентині Олексіївні за організовані  ознайомчі екскурсії Полтавою, до м. Києва.

Глибокі знання з бухгалтерського обліку  ми отримали від викладачів кафедри: Заєць О.В., Вериги Ю.А., Мельник С.І., Козак І.Д., Котляренко М.І., Левченко В.А., Зими Г.І., Козмич М.С.

Отже сьогодні вже зустрілись не юні дівчатка, а поважні спеціалісти з бухгалтерського обліку:

 • Вернер (Дорошенко) Наталія Іванівна (староста групи) - головний  бухгалтер територіального центру по обслуговуванню населення в м. Пологи Запоріжської області;  
 • Коба (Левченко) Валентина Володимирівна  -  бухгалтер Ново-Санжарського елеватора Полтавської області;  
 • Дядик(Трутень) Лідія Петрівна - головний спеціаліст відділу обліку надходжень платежів Полтавського об'єднання Управління пенсійного фонду України;
 • Ходаніцька(Дячок) Емілія Францівна - головний бухгалтер СВК"Віньковецьке молоко" Хмельницької області;  
 • Ремез (Петраш) Валентина Миколаївна - викладач кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського інституту комерції, директор Економіко-правового коледжу Кіровоградського інституту комерції

Дуже приємно,що під час зустрічі з нами були професор Верига Ю.А.,  куратор групи - доцент Подольська В.О., представники асоціації випускників

Ремез (Петраш) Валентина Миколаївна, проф. Верига Ю.А., Ходаніцька (Дячок) Емілія Францівна, доц. Подольська В.О., Дядик (Трутень) Лідія Петрівна, Вернер (Дорошенко) Наталія Іванівна, Коба (Левченко) Валентина Володимирівна

          

Процес відриву вітчизняної освіти від практики, який тривав протягом десятиліть, поглибив кризові явища у системі вищої освіти. За останні роки Міністерство освіти України стало на шлях реформ в напрямку підвищення якості підготовки вітчизняних фахівців з вищою освітою з урахуванням досвіду провідних світових вищих навчальних закладів. Був припинений набір абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» з усіх спеціальностей і з 2017 року вітчизняні «виші» розпочали підготовку фахівців за двома ступенями: «бакалавр» і «магістр». З метою визначення рівня підготовки бакалаврів з окремих спеціальностей було введене зовнішнє незалежне оцінювання.

Україна інтегрується у європейський і світовий простір, перед нашою країною відкрили свої кордони країни європейської спільноти. Український абітурієнт має право обирати не лише вітчизняні навчальні заклади, а і зарубіжні, зокрема, європейські «виші». Разом з тим, Україна відкрила свої кордони для іноземних абітурієнтів. Зокрема, спеціальність «Облік і оподаткування» у Полтавському університеті економіки і торгівлі здобувають студенти із Азербайджану, Пакистану, Марокко, Анголи, Китаю. Вітчизняні вищі навчальні заклади також беруть участь в обміні студентами із зарубіжними вузами, українські студенти проходять стажування за кордоном.

Наразі перед науково-педагогічним складом українських університетів постало завдання підвищити конкурентоспроможність навчальних закладів у боротьбі за студента. Полтавський університет економіки і торгівлі прийняв цей виклик і обрав курс на зміну навчальних планів підготовки бакалаврів і магістрів з усіх спеціальностей.

Навчальні плани, за якими навчаються наші студенти, повинні задовольняти потреби роботодавців не лише з України, а й з усього світу. Науково-педагогічний колектив кафедри бухгалтерського обліку і аудиту вивчає навчальні плани провідних світових вищих навчальних закладів зі спеціальності «Облік і оподаткування», здійснює перегляд переліку навчальних дисциплін, які пропонуються для засвоєння нашим студентам, та їх змістового наповнення.

Цей процес відбувається з використанням досвіду зарубіжних колег. До дискусії з приводу навчального плану підготовки бакалаврів зі спеціальності «Облік і оподаткування» залучений  Siva Nathan - дипломований фахівець, сертифікований бухгалтер, член Інституту сертифікованих аудиторів Австралії, один з керівників аудиторської компанії „Siva Nathan & TROTTER», атестований за дев’ятьма кваліфікаціями різних професійних установ та асоціацій в сфері обліку та аудиту.

          

Архів новин