кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

 
Загальна інформація
Новини кафедри
Склад кафедри
Історія кафедри
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
Источники для иностранных студентов/Sources for foreign students
Наукова робота студентів
НДР
CIPA
Інформація для студентів
Наші випускники
Контакти
Бухгалтерські курси

Новини кафедри

          

до участі в засіданні Круглого столу

 «Розвиток лідерського потенціалу сучасного бухгалтера»,
присвяченого Міжнародному дню бухгалтера та Міжнародному дню студента, яке відбудеться:

17 листопада 2017 року об 12-40 в ауд. 302

У програмі засідання:

1. Вітальне слово:

 • перший проректор ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», доктор економічних наук, професор кафедри фінансів та банківської справи Педченко Наталія Сергіївна;
 • проректор з наукової роботи, д.т.н., професор Гаркуша Сергій Володимирович;
 • завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, кандидат економічних наук, професор Карпенко Ольга Василівна;
 • декан по роботі з іноземними студентами Дзекун Юрій Олексійович та іноземні студенти.

2. Бухгалтерська професія в сучасних економічних умовах.

 • Доповідачі: менеджер з продажів корпоративного бізнесу, АТ «Райффайзен Банк Ававаль» Ващенко Наталія Миколаївна;
 • голова Полтавського обласного осередку Громадської організації «Всеукраїнський бухгалтерський клуб» Фещенко Інна Володимирівна.

3. Компетенції сучасного бухгалтера.

 • Доповідач: викладач Полтавського кооперативного технікуму Радевич Тетяна Володимирівна.

4. Модернізація змісту навчання з обліку і оподаткуванню у контексті міжнародної інтеграції та вимог ринку праці.

 • Доповідач: завідувачка кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, к.е.н., професор Карпенко Ольга Василівна.

5. Про діяльність наукового об’єднання «Клуб бухгалтер».

 • Доповідач: керівник Клубу бухгалтер, к.е.н., доцент Ночовна Юлія Олександрівна.

Модератори: Карпенко Ольга Василівна, Дзекун Юрій Олексійович

          

9 листопада 2017 рокук.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Ночовна Ю.О. була присутня на засіданні Круглого столу «Роль і значення фахівців з обліку й аудиту в сучасному світі», організованого спільно з Полтавським кооперативним технікумом.

На заході були присутні викладачі циклової комісії за фахом та студенти 3 курсу спеціальності «Бухгалтерський облік» та 2 курсу спеціальностей «Облік і оподаткування» та «Оціночна діяльність». Приємно, що модератором Круглого столу виступила наша випускниця та аспірант кафедри Радевич Тетяна Володимирівна. їй вдалося напередодні Міжнародного дня бухгалтера об’єднати в дискусії студентів завзятих, вдумливих і небайдужих до своє майбутньої професії.

Доповіді Бурмістрової Анастасії «Бухгалтер – покликання чи покарання», Лоєнко Оксани «Психологічний портрет бухгалтера», Самойленка Владислава «Бухгалтер – чоловік чи жінка» та Костюк Ірини «Що я думаю про професію бухгалтера?» вирізнялися змістовністю та глибиною проведеного дослідження, були динамічними і проникливими. Проте особливу зацікавленість присутніх викликав виступ випускниці Полтавського кооперативного технікуму Теляник Світлани «Бухгалтер майбутнього: погляд сьогодні», в якому в оригінальній інтерпретації, емоційно та наполегливо студентка намагалася знайти відповідь на питання «Чи має професія бухгалтера майбутнє у зв’язку з впровадженням сучасних інформаційних систем і технологій?».

Щиро вітаємо колег з Полтавського кооперативного технікуму та їх вихованців з вдало проведеним науковим заходом і зичимо подальших творчих здобутків, натхнення і віри у власні сили!!!

          

Колектив кафедри бухгалтерського обліку і аудиту вітає

доцента Кулик Вікторію Анатоліївну

з успішним захистом докторської дисертації.

Бажаємо подальших творчих успіхів та особистого щастя!

          

Колектив кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Полтавського університету економіки і торгівлі є активним учасником впровадження в навчальний процес практико-орієнтованого навчання як стратегії якісної підготовки фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці України та світу.

Однією з ключових складових цих освітніх і навчальних перетворень є впровадження практичних навчальних тренінгів. Зокрема, з тренінгу «Бухгалтерський облік у бізнесі» для студентів І курсу, який модерує к. е. н., доц. кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Прохар Н.В. систематично проводяться виїзні заняття на підприємствах міста Полтава та області.

21.09.2017 р. зорганізовано виїзне заняття на базі ПАТ КБ «Приватбанк».

Начальник департаменту по набору персоналу Дроцька Лариса Вікторівна провела для студентів майстер-клас з надання банківських послуг з використанням новітніх інформаційних технологій; продемонструвала можливості підвищення фахового рівня підготовки студентів за допомогою on-line тренінгу. Ознайомила з особливостями організації та функціонування Call center банку та зони VIP обслуговування клієнтів. Дроцька Л. В., розуміючи високий рівень теоретичних і практичних знань студентів ПУЕТ спеціальності 071 «Облік і оподаткування», запросила на виробничі стажування з подальшою можливістю працевлаштування.

Приємною несподіванкою для студентів було отримання подарунків з логотипом банку та цукерок.

Колектив кафедри бухгалтерського обліку і аудиту висловлює подяку начальнику департаменту по набору персоналу Дроцькій Ларисі Вікторівні за багаторічну плідну співпрацю! Ми високо цінуємо Ваш вклад у професійне становлення наших студентів!


На фото: начальник департаменту по набору персоналу Дроцька Л. В., доц. Прохар Н.В. та студенти І курсу спеціальності «Облік і оподаткування» гр. ОА-11.

13.10.2017 р. в рамках тренінгового курсу «Бухгалтерський облік у бізнесі»для студентів І та V курсу, модератором якого є к.е.н., доц. кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Прохар Н.В., було проведено чергове виїзне заняття на базі ПАТ «Фірма Полтавпиво».

Головний технолог Людмила Едуардівна провела для студентів пізнавально-технологічну промо-екскурсію виробничими та складськими приміщеннями заводу, продемонструвала основні технології виробництва пива та безалкогольних напоїв. Неочікуваним завершенням заняття стала дегустація безалкогольної продукції підприємства та солоду.

Колектив кафедри бухгалтерського обліку і аудиту висловлює подяку адміністрації ПАТ «Фірма Полтавпиво» за співпрацю з нашим навчальним закладом, інформативність заняття та безпосередню участь у фаховій підготовці студентів ПУЕТ!


На фото: доц. Прохар Н.В. та студенти І й V курсу спеціальності «Облік і оподаткування».

Зав. кафедрою  бухгалтерського обліку і аудиту проф. Карпенко О.В. разом з колегами обговорює зміст підготовки бухгалтерів із заступником ректора Альоною Сініціне, проректором Утенівської колегії Університету прикладних наук (м. Утена, Литва).   Висока інтенсивність консультаційних і погоджувальних зустрічей дає надію на тісну навчальну, наукову й адміністративну співпрацю між нашими вищими навчальними закладами.

Альона Сініціне поділилась із професорсько-викладацьким складом нашого університету педагогічним і методично-організаційним досвідом. Жвавий діалог засвідчив високий рівень зацікавленості сторін в обміні досвідом.

          

Викладачі кафедри бухгалтерського обліку  в 2017-2018 навчальному році продовжують оновлювати зміст дисциплін, які формують освітню програму «Облік і аудит»  зі спеціальності 071  «Облік і оподаткування» з урахуванням інформаційних запитів управлінців та специфіки бізнесу в  регіоні.

          

Розпочалися слухання магістрантів спеціальності 071  «Облік і оподаткування щодо обґрунтування вибору тем дипломних робіт. Найсміливішою  виявилася студентка гр.ОА-51 м Чижик Тетяна, яка вже має досвід наукових  дебатів, оскільки є призеркою Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році»  напрямом «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

          

Зустріч через 33 роки

Немало пройдено шляхів за ці літа    
Вже сріблом сніг посипав наші скроні  
Однак, як і раніше, повсякчас  
Лишились ми непосидючі, невгамовні

В далекому 1981 році ми приїхали на навчання до Полтавського кооперативного інституту. Зустріла нас Полтава сонячними ранками, гарними днями при складанні вступних екзаменів. А з 1 вересня розпочались заняття в експериментальній скороченій групі БТ-15.

Куратором в групі була призначена молодий викладач - Подольська Валентина Олексіївна, яка допомагала нам в організації навчання та відпочинку. Вона разом з нами проїхала селами Полтавської області під час збору врожаю та інших видів сільськогосподарських робіт. Ми щиро вдячні Валентині Олексіївні за організовані  ознайомчі екскурсії Полтавою, до м. Києва.

Глибокі знання з бухгалтерського обліку  ми отримали від викладачів кафедри: Заєць О.В., Вериги Ю.А., Мельник С.І., Козак І.Д., Котляренко М.І., Левченко В.А., Зими Г.І., Козмич М.С.

Отже сьогодні вже зустрілись не юні дівчатка, а поважні спеціалісти з бухгалтерського обліку:

 • Вернер (Дорошенко) Наталія Іванівна (староста групи) - головний  бухгалтер територіального центру по обслуговуванню населення в м. Пологи Запоріжської області;  
 • Коба (Левченко) Валентина Володимирівна  -  бухгалтер Ново-Санжарського елеватора Полтавської області;  
 • Дядик(Трутень) Лідія Петрівна - головний спеціаліст відділу обліку надходжень платежів Полтавського об'єднання Управління пенсійного фонду України;
 • Ходаніцька(Дячок) Емілія Францівна - головний бухгалтер СВК"Віньковецьке молоко" Хмельницької області;  
 • Ремез (Петраш) Валентина Миколаївна - викладач кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського інституту комерції, директор Економіко-правового коледжу Кіровоградського інституту комерції

Дуже приємно,що під час зустрічі з нами були професор Верига Ю.А.,  куратор групи - доцент Подольська В.О., представники асоціації випускників

Ремез (Петраш) Валентина Миколаївна, проф. Верига Ю.А., Ходаніцька (Дячок) Емілія Францівна, доц. Подольська В.О., Дядик (Трутень) Лідія Петрівна, Вернер (Дорошенко) Наталія Іванівна, Коба (Левченко) Валентина Володимирівна

          

Процес відриву вітчизняної освіти від практики, який тривав протягом десятиліть, поглибив кризові явища у системі вищої освіти. За останні роки Міністерство освіти України стало на шлях реформ в напрямку підвищення якості підготовки вітчизняних фахівців з вищою освітою з урахуванням досвіду провідних світових вищих навчальних закладів. Був припинений набір абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» з усіх спеціальностей і з 2017 року вітчизняні «виші» розпочали підготовку фахівців за двома ступенями: «бакалавр» і «магістр». З метою визначення рівня підготовки бакалаврів з окремих спеціальностей було введене зовнішнє незалежне оцінювання.

Україна інтегрується у європейський і світовий простір, перед нашою країною відкрили свої кордони країни європейської спільноти. Український абітурієнт має право обирати не лише вітчизняні навчальні заклади, а і зарубіжні, зокрема, європейські «виші». Разом з тим, Україна відкрила свої кордони для іноземних абітурієнтів. Зокрема, спеціальність «Облік і оподаткування» у Полтавському університеті економіки і торгівлі здобувають студенти із Азербайджану, Пакистану, Марокко, Анголи, Китаю. Вітчизняні вищі навчальні заклади також беруть участь в обміні студентами із зарубіжними вузами, українські студенти проходять стажування за кордоном.

Наразі перед науково-педагогічним складом українських університетів постало завдання підвищити конкурентоспроможність навчальних закладів у боротьбі за студента. Полтавський університет економіки і торгівлі прийняв цей виклик і обрав курс на зміну навчальних планів підготовки бакалаврів і магістрів з усіх спеціальностей.

Навчальні плани, за якими навчаються наші студенти, повинні задовольняти потреби роботодавців не лише з України, а й з усього світу. Науково-педагогічний колектив кафедри бухгалтерського обліку і аудиту вивчає навчальні плани провідних світових вищих навчальних закладів зі спеціальності «Облік і оподаткування», здійснює перегляд переліку навчальних дисциплін, які пропонуються для засвоєння нашим студентам, та їх змістового наповнення.

Цей процес відбувається з використанням досвіду зарубіжних колег. До дискусії з приводу навчального плану підготовки бакалаврів зі спеціальності «Облік і оподаткування» залучений  Siva Nathan - дипломований фахівець, сертифікований бухгалтер, член Інституту сертифікованих аудиторів Австралії, один з керівників аудиторської компанії „Siva Nathan & TROTTER», атестований за дев’ятьма кваліфікаціями різних професійних установ та асоціацій в сфері обліку та аудиту.

          

Архів новин